วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Haier MWM0701TB Compact 2/3-Cubic-Foot 700-Watt Microwave Oven, Black

Haier MWM0701TB Compact 2/3-Cubic-Foot 700-Watt Microwave Oven, Black Review


Haier MWM0701TB Compact 2/3-Cubic-Foot 700-Watt Microwave Oven, Black
Haier MWM0701TB Compact 2/3-Cubic-Foot 700-Watt Microwave Oven, Black Feature


  • Compact 700-watt microwave oven with 2/3-cubic-foot capacity
  • Soft-touch electronic controls; 10 power levels; defrost setting
  • 8 auto-cook menu settings for popcorn, potatoes, pizza, soup, and more
  • Add-30-seconds option; digital clock and timer; child-safety lock; pull-handle design
  • Measures approximately 12.9-inch depth x 17-inch width x 10.2-inch height; 1-year limited warrantyMeals made to order. Haier's countertop microwave features 8 one-touch programs that act as your short order cook, automatically setting the time and energy level for different foods. Want more control? All the standard controls are there, too. One-year warranty. Model MWM0701TB.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น